Windy, schody (chodniki) ruchome - Szczecin

KOWIG oferuje swoim klientom:

 • Serwis, naprawa oraz modernizacje urządzeń transportu bliskiego: windy osobowe i towarowe, schody i chodniki ruchome. podesty dla osób niepełnosprawnych, podesty ruchome wiszące oraz dźwigniki (podnośniki) samochodowe
 • Wysoki poziom konserwacji urządzeń dźwigowych przy zachowaniu indywidualnego podejścia do potrzeb klienta.
 • Wymiany wyeksploatowanych części Urządzeń Transportu Bliskiego
 • Modernizacje urządzeń dźwigowych
 • Pomiary elektryczne na urządzeniach dźwigowych
 • Kompleksowe czyszczenie schodów/chodników ruchomych związane z demontażem wszystkich stopni/palet
 • Bezpieczeństwo użytkowników UTB oraz empatyczne podejście do klienta jest naszym najwyższym priorytetem.

  Nasz serwis na UTB jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r.)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000r.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 39 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z dnia 18 listopada 2003r.)